Κυριακή 6 Μαΐου 2007

Ένα κανονικό προβληματάκι…

Τέσσερις τραγουδιστές (SAT-B) τραγουδούν ένα κανόνα που αποτελείται από τέσσερις (4) ισομήκεις μελωδικές γραμμές. Ο κάθε τραγουδιστής τελειώνει αφού έχει τραγουδήσει και τις τέσσερις γραμμές τρεις (3) φορές. Η Α ξεκινά όταν ο η S ξεκινά τη δεύτερη μελωδική γραμμή, ο T όταν η S ξεκινά την τρίτη και ο B όταν η S ξεκινά την τέταρτη (ο γνωστός αλγόριθμος εκτέλεσης ενός κανόνα). Ποιο είναι το κλάσμα του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του κανόνα κατά το οποίο και οι τέσσερις φωνές τραγουδούν ταυτόχρονα;

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο καθένας τραγουδάει 3*4=12 γραμμές. Ο συνολικός χρόνος που θα τραγουδάνε είναι 12+(ν-1), όπου ν= πλήθος τραγουδιστών. Ο συνολικός χρόνος που θα τραγουδάνε ταυτόχρονα είναι 12-(ν-1). Άρα 12-3/12+3= 9/15