Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Δύο Κουαρτέτα Σαξοφόνων

Πίσω στὰ 1999, μὲ ἀφορμὴ τὴν γνωριμία μου μὲ τὸν συνθέτη καὶ σαξοφωνίστα Θανάση Ζἐρβα, ἔγραψα δύο κουαρτέτα σαξοφώνων. Εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ τὰ παίξει, δὲν κράτησα ὅμως ἠχογράφηση ἀπὸ τότε. Χρόνια μετά, μὲ μιὰ ἄλλη ἀφορμή, τὰ ξανάπιασα καὶ τὰ ξαναδούλεψα σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ.
Τὸ πρῶτο ἔχει μιὰ παιγνιώδη διάθεση· δανείζομαι ἀπὸ Bach, Beethoven καὶ τὸ Frère Jacques καὶ κατασκευάζω κανόνες σὲ μεγέθυνση καὶ ἀντιστροφή.
Στὸ δεύτερο πειραματίζομαι κυρίως μὲ ἐπαναλαμβανόμενα μοτίβα καὶ τὴν μετατόπισή τους στὸν χρόνο.
*
*

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

Dubois: Δίφωνη Σχολικὴ Φούγκα σὲ Ντο ΜείζοναΜετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ ἐξαιρετικοῦ ἐγχειρίδιου Φούγκας τοῦ κ. Παναγιώτη Ἀδάμ, τὰ ἀντίστοιχα ἐγχειρίδια τοῦ κονσερβατουάρ τοῦ Παρισιοῦ, καὶ ὄχι μόνον (π.χ. τῶν Higgs καὶ Ouseley, τοῦ Prout πιστεύω διατηρεῖ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν χρησιμότητά του), ἔδειξαν τὴν ἡλικία τους καὶ τόν, κατὰ πάσα πιθανότητα, λανθασμένο προσανατολισμό τους (ἐννοῶ αὐτὸν πρὸς τὴν λεγόμενη σχολικὴ φούγκα καὶ ὄχι πρὸς τὴν φούγκα σὲ ὕφος Bach). Ἐντούτοις, πολλοὶ σπουδαστὲς τοῦ ἀντικειμένου βρίσκουν βοηθητικὲς τὶς σχολικές φοῦγκες τῶν παλαιῶν δασκάλων, ἰδιαίτερα ἂν δὲν επιθυμοῦν νὰ ἐπενδύσουν χρόνο στὴν μελέτη, τουλάχιστον, τῶν 48. Μιᾶς καὶ στὸ παρελθὸν ἀντέγραψα γιὰ δική μου χρήση τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς φοῦγκες τῶν Dubois καὶ Gedalgue, θεώρησα ὅτι ἴσως κάποιοι σπουδαστές ὠφεληθοῦν καὶ ἀπὸ τὴν μελέτη μιᾶς σχολικής φούγκας. Ἰδιαίτερα στὸ μάθημα τῆς Μορφολογίας, αὐτὴ ἡ  δίφωνη φούγκα μπορεῖ νὰ δείξει ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ απαρτίζουν τὴν ἐν λόγῳ αντιστικτικὴ κατασκευή καὶ τὴν διάταξή τους.
Στὸ ἄλλο μου ἱστολόγιο 3euk1L4-edu, στὸ τμῆμα τῆς Φούγκας μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐπιπλέον ὑλικό.
Τὴν παρτιτούρα κατεβάζετε ἀπὸ ἐδῶ.