Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010

Φιλοκαλία ΙΙ

Τα προβλήματα στα μαθηματικά λύνονται,
στη ζωή διευθετούνται ή οδηγούνται σε συμβιβασμό.
Ιωσήφ Πάνδημος
Ηγούμενος Μονής Ανοπτονίου