Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

Τέσσερα Κομμάτια για Πιάνο (1986)



Τέσσερα μικρά κομμάτια για πιάνο γραμμένα το 1986. Τα ξανακοίταξα το 2000.