Τρίτη 1 Μαΐου 2007

Οι Τρεις Δημιουργικές Περίοδοι του Beethoven

Α΄ Περίοδος (έως περ. 1800/02)

 • Σχέση με παράδοση (Haydn, Mozart)
 • Ισορροπία γραμμών, ωριμότητα δομής, εσωτερικότητα
 • Σκληρή εργασία για διαμόρφωση υλικού
 • Πιάνο βασικό όργανο σε όλες τις περιόδους
 • Allegro Sonata Form:
 1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ μεγάλες και πολυθεματικές, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ σχετικά μικρές
 2. ΑΡΓΑ ΜΕΡΗ μεγάλα και λυρικά με καλλωπισμούς (ornamentation)
 3. αντικατάσταση minuet από scherzo αλλά με διατήρηση χαρακτηριστικών minuet
 4. FINALEs πνευματώδη και κομψά
 • Ιδιωματική χρήση δυναμικών / αυτοσχεδιαστικά στοιχεία
 • Χειρίζεται δεξιοτεχνικά κοινότυπο υλικό

Β΄ Περίοδος (1802-1812/14)

 • Χάραξη νέων δρόμων
 • Έμφαση σε εξωμουσικά στοιχεία, νέες δομές και μορφές
 • Αμεσότητα. Ανθρωποκεντρική μουσική
 • Τα περισσότερα έργα ρεπερτορίου προέρχονται από αυτήν τη περίοδο
 • Αυτοσχεδιαστικό υλικό με λεπτομερή επεξεργασία (διαφορά από Α΄ Περίοδο)
 • Σχετικά απλή αρμονία (μερικές φορές απλούστερη από Mozart). Νεωτεριστικός όμως ο τρόπος που χρησιμοποιεί την αρμονία σε σχέση με το μουσικό μέτρο.
 • Η συγχορδία σαν βάση για την δημιουργία των κυρίων θεμάτων του με ποικίλους τρόπους χρήσης εντάσεων και δυναμικών
 • Κάθε έργο είναι πρότυπο και πρωτότυπο
 • Allegro Sonata Form:
 1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ μικρότερες από Α΄ Περίοδο, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ μεγαλύτερες και CODAs
 2. ΑΡΓΑ ΜΕΡΗ μικρότερα και μερικές φορές εγκαταλείπονται
 3. το 3ο μέρος είναι τώρα πάντα ένα scherzo με συχνή χρήση αιφνίδιων τονισμών και συγκοπών
 • FINALEs με μεγαλύτερη βαρύτητα, συχνά γίνονται το κύριο μέρος ενός έργου
 • Οι καλλωπισμοί σταδιακά εγκαταλείπονται. Κάθε νότα γίνεται λειτουργική μελωδικά και αρμονικά

Γ΄ Περίοδος (1814-1827)

 • Αναφορά σε μια ιδανική κοινωνία ανθρώπων. Ποιητικό περιεχόμενο
 • Πλήρως συγκεντρωμένη μουσική σκέψη
 • Διεύρυνση του αρμονικού και textural φάσματος
 • Σχέση με Bach και Handel. Χρήση Αντίστιξης
 • Δεν χάνεται η απλότητα και αμεσότητα
 • Κεντρική συνθετική τεχνική η Variation
 • Χρήση πληθώρας συνθετικών τεχνικών: Fugue, Variation, Dance, Allegro Sonata, March. Επίσης: Τροπικότητα, Πεντατονικότητα, μελωδία με 5 φθόγγους

Δεν υπάρχουν σχόλια: