Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023

a quintet, a walking man and a door (May 2023)

 


a quintet, a walking man and a door (May 2023)
Logic Pro, BBCSO, Pianoteq 8

Δεν υπάρχουν σχόλια: