Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2009

Νέο Κρατημοκατάβασμα


Ένα νέο μουσικό ιστολόγιο γεννήθηκε.
Επισκεφθείτε το Νέο Κρατημοκατάβασμα του Γιώργου Χατζημιχελάκη, απόγονο του Κρατημοκαταβάσματος του Γεράσιμου Μπερεκέτη. Ο Μπερεκέτης συνεχίζει να αρθρογραφεί στα Ηνωμένα Βουστάσια.