Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

ALBRECHTSBERGER: Fuga Do, Re, Mi, Fa, Sol, La

 


Μια φούγκα του Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809) στο εξάχορδο Do - La, μεταφερμένο στη φα.
Την παρτιτούρα μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
Στο ISMLP μπορείτε να βρείτε σκαναρισμένη την πρωτότυπη παρτιτούρα.

Fuga sopra il Tema Do, Re, Mi, Fa, Sol, La
per il Clavicembalo o l’Organo
composta dal Sig. Albrechtsberger
(score edited by D. Sykias, 2022)
Dorico 3.5 / Logic Pro X / Pianoteq 7.5.4 (H. Ruckers, A=415, Werkmeister III)

Δεν υπάρχουν σχόλια: