Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Ερωτήσεις Μορφολογίας Μουσικής

Βασικός στόχος αυτών των ερωτήσεων είναι να καθοδηγήσουν το σπουδαστή του υποχρεωτικού μαθήματος της Μορφολογίας στη μελέτη του. Ανάλογα του επιπέδου του ο κάθε σπουδαστής θα διερευνήσει τα θέματα που θίγονται, με απώτερο στόχο τον σπουδαστή της Σύνθεσης που θα πρέπει να αναζητήσει πέραν της θεωρητικής και μια πρακτική - λειτουργική γνώση - εμπειρία.

Επειδή δεν υπάρχει μια καθιερωμένη, κοινά αποδεκτή ελληνική μουσική ορολογία, στους περισσότερους όρους που χρησιμοποιώ δίνω και τον αντίστοιχο αγγλικό για περισσότερη σαφήνεια.

Μερικές από τις ερωτήσεις είναι μια μικρή εργασία για το σπίτι. Ο σπουδαστής θα πρέπει να ανατρέξει στη μουσική φιλολογία για να βρει ένα παράδειγμα και να το αναλύσει, ή να κατασκευάσει / συνθέσει μόνος του ένα παράδειγμα.

Για τη σύνταξη αυτού του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν αρκετά εγχειρίδια Μορφολογίας και Ανάλυσης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις μελετώντας απλά ένα και μόνο εγχειρίδιο. Να σημειώσουμε επίσης ότι για μια σε βάθος μελέτη της Μορφολογίας απαιτείται πολύ καλή γνώση Αρμονίας (Γ’ Υποχρεωτικό Αρμονίας οπωσδήποτε) και μια επαρκής γνώση στοιχειώδους Τροπικής και Τονικής Αντίστιξης.

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι η μελέτη της Μορφολογίας πρέπει να γίνεται παράλληλα με τη μελέτη της Ιστορίας της Μουσικής και ακόμη καλύτερα και με τη μελέτη της Ιστορίας της Τέχνης. Κάθε μουσική μορφή θα πρέπει να τοποθετείται χρονολογικά στην ιστορική περίοδο που τη γέννησε και τη καλλιέργησε, καθώς επίσης και σε ένα γενικότερο οικονομικοπολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Γι' αυτόν που θα ήθελε μια σε βάθος μελέτη του θέματος και πλήρη κάλυψη όλων των ερωτήσεων, θα πρότεινα τα παρακάτω εγχειρίδια:
Schoenberg Arnold, Fundamentals of Musical Composition, Faber & Faber
Spring Glenn & Hutcheson Jere, Musical Form & Analysis, McGraw Hill
Berry Wallace, Form in Music, Prentice-Hall


Τις ερωτήσεις μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Όταν ο χρόνος παρασύρει αυτή την καταχώρηση στο βάθος, όλες τις σημειώσεις μπορείτε να κατεβάσετε από το 3euk1L4-edu και 3euk1L4 music library.

Δεν υπάρχουν σχόλια: