Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010

Φούγκα Ι: Σχεδιάγραμμα Σχολικής Φούγκας

Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη σύνθεση μιας σχολικής φούγκας σύμφωνα με το πρότυπο του Gedalge. Ίσως φανεί χρήσιμο στους σπουδαστές κατά τα πρώτα στάδια της σύνθεσης μιας ολοκληρωμένης φούγκας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχεδιάγραμμα σε PDF από εδώ
Στο ιστολόγιο 3euk1L4-edu στο τμήμα 06. Φούγκα θα βρείτε επίσης και δύο συντομότατες φούγκες του Johann Kaspar FISCHER (1656-1746) – μόνο το τμήμα της Έκθεσης αποτελεί ολόκληρη τη φούγκα – πολύ καλές για μια πρώτη γνωριμία με το αντικείμενο.

Οι σπουδαστές της Αντίστιξης μπορούν να κατεβάσουν τρεις κανόνες του Mozart για μελέτη:
2-φωνος κανόνας στην ταυτοφωνία
O du eselhafter Peierl, KV560 / Η Βαρκούλα (με ελληνικούς στίχους)
4-φωνος κανόνας στην ταυτοφωνία
3-φωνος κανόνας στην ταυτοφωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια: