Κυριακή 13 Ιουνίου 2010

Ο Κύκλος της Νέας Ζωής

Από τον Gizmodo αυτή τη φορά. Επέλεξα θετικό τίτλο αντικαθιστώντας το πρωτότυπο αρνητικό No του εκείθεν ιστολόγου με το Νέα. Η ψηφιακή ζωή υπερτερεί της αναλογικής - αυτής δηλαδή που αφελώς, αναπόδεικτα και ως εκ τούτου αναίτια ονομάζουμε πραγματική - λόγω του undo - αν μη τι άλλο.