Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Μνημονικός Κανόνας Διαστημάτων

Για να αναγνωρίσουμε το είδος ενός διαστήματος, θα πρέπει να βρούμε το αριθμητικό του μέγεθος (1η, 2η, 3η, κτλ.) καθώς και το είδος του (εε, ε, μ, Μ, Κ, Α, ΑΑ). Για να βρούμε το είδος ενός διαστήματος θα πρέπει να μετρήσουμε τον αριθμό των ημιτονίων που περιέχει˙ π.χ., 5Η = 4Α. Αυτός ο τρόπος απαιτεί να γνωρίζουμε πόσα ημιτόνια περιέχει κάθε διάστημα και επίσης είναι επίπονος και μπορεί να οδηγήσει σε λάθη απαρίθμησης. Με το παρακάτω απλό τρόπο μπορούμε κάθε διάστημα με ευκολία.

Το αρχείο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF από εδώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: