Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

and on the seventh day He rested... (1998)

 


Dimitri Sykias
and on the seventh day He rested... 
for Piccolo & Marimba
(1998 - rev. 2020)
Finale 98 / Sibelius 2020.8 / NotePerformer 3.3.2 / Logic Pro 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: