Σάββατο 26 Μαΐου 2012

Για τις Σονάτες του Beethoven

Μια πιθανή κατάταξη των σονατών του Beethoven κατά αύξοντα βαθμό τεχνικής και όχι "μουσικής" δυσκολίας. Η μουσική δυσκολία διαβαθμίζεται σύμφωνα με τη συνθετική περίοδο που είναι γραμμένη κάθε σονάτα.

01. No.20 in G, op.49.2 (1795-96)
02. No.19 in g, op.49.1 (1797)
03. No.9 in E, op.14.1 (1798-99)
04. No.1 in f, op.2.1 (1793-95)
05. No.25 in G, op.79, "Cuckoo" (1809)
06. No.5 in c, op.10.1 (1796-98)
07. No.10 in G, op.14.2 (1798-79)
08. No.6 in F, op.10.2 (1796-98)
09. No.12 in Ab, op.26 (1800-01)
10. No.8 in c, op.13, "Pathétique" (1798-99)

11. No.22 in F, op.54 (1804)
12. No.14 in c#, op.27.2, "Mondschein-Sonate" (1801)
13. No.15 in D, op.28, "Pastorale" (1801)
14. No.18 in Eb, op.31.3, "Hunt" (1801-02)
15. No.24 in F#, op.78 (1809)
16. No.17 in d, op.31.2, "Der Sturm" (1802)
17. No.11 in Bb, op.22 (1799-1800)
18. No.3 in C, op.2.3 (1794-95)
19. No.2 in A, op.2.2 (1794-95)
20. No.27 in e, op.90 (1814)

21. No.16 in G, op.31.1 (1801-02)
22. No.13 in Eb, op.27.1, "Sonata quasi una fantasia" (1800-01)
23. No.7 in D, op.10.3 (1796-98)
24. No.4 in Eb, op.7 (ca.1796-97)
25. No.31 in Ab, op.110 (1821-22)
26. No.23 in f, op.57, "Appassionata" (1804-05)
27. No.30 in E, op.109 (1820)
28. No.26 in G, op.81a, "Les Adieux" (1809-10)
29. No.21 in C, op.53, "Waldstein" (1803-04)
30. No.32 in c, op.111 (1821-22)

31. No.28 in G, op.101 (1816)
32. No.29 in Bb, op.106, "Hammerklavier" (1817-18)

Δεν υπάρχουν σχόλια: