Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Klingende Buchstaben

Το όνομα BACH με τη χρήση δύο πενταγράμμων, τριών κλειδιών, ενός φθογγόσημου και μιας αλλοίωσης.
Στο γερμανικό σύστημα αντιστοιχίας γραμμάτων-φθόγγων (Klingende Buchstaben):
Β = σιb, A = λα, C = ντο και Η = σι.
*
TKlingende Buchstaben (Ηχούντα Γράμματα) παραπέμπει και στο ομώνυμο έργο του A. Schnittke για σόλο τσέλο (1988).

Δεν υπάρχουν σχόλια: