Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Ξενάκης / Πυθοπρακτά (1955-56)

Xenakis

1 σχόλιο:

Γιώργος Πρίμπας είπε...

Από την επιστολή του Denis Diderot «Για την προέλευση και τη φύση του ωραίου»

[...]Ονομάζω λοιπόν ωραίο εκτός εμού οτιδήποτε περιλαμβάνει μέσα του εκείνο που μπορεί να ξυπνήσει στη νόησή μου την ιδέα των σχέσεων και ωραίο σε σχέση με μένα ό,τι μου ξυπνά αυτή την ιδέα. [...]