Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Ανθολόγιο Υποδειγμάτων Τροπικής Αντίστιξης


Οι σημειώσεις αυτές ανθολογούν υποδείγματα κλασικών και σύγχρονων εγχειριδίων τροπικής αντίστιξης με στόχο να δοθούν στον σπουδαστή του αντικειμένου παραδείγματα προς μίμηση και να διευκολύνουν την πρακτική του εξάσκηση.

Τα περισσότερα υποδείγματα είναι σχολιασμένα με βάση τους “κανόνες” που εκτίθενται στο Counterpoint, The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century του K. Jeppessen. Τα υποδείγματα του Fux από το Gradus για παράδειγμα σχολιάζονται με βάση τον Jeppesen κι έτσι θεωρούμε “λάθος” το άλμα από το ισχυρό. Σε περιπτώσεις που χρειαζόταν να διαλευκανθεί περαιτέρω ένα σημείο ή να δοθούν περισσότερα υποδείγματα συνθέθηκαν πρωτότυπα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην συστηματική παρουσίαση των πτώσεων και των καθυστερήσεων.

Το Τεύχος Ι καλύπτει από την δίφωνη μέχρι την τετράφωνη αντίστιξη. Ο κανόνας, η αναστρεφόμενη αντίστιξη και άλλα αντικείμενα δεν θίγονται προς το παρόν, αλλά ελπίζω να συμπληρωθούν σε επόμενη έκδοση των σημειώσεων.

Τις σημειώσεις μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: